เอ ซี ที ลีทเธอร์ (ประเทศไทย) บจก.

acthai@ksc.th.com
เอ ซี ที ลีทเธอร์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


เอ ซี ที ลีทเธอร์ (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

562 หมู่ 2 เขตอุตสาหกรรมบางปู พัฒนาการ 1 พัฒนาการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

562 Moo 2, Phatthanakan 1, Phatthanakan Rd., Bangpu-Mai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2709-3434-6

Fax

0-2709-3437, 0-2324-0657

...