แอ็ค คอนซัลแท้นส์ บจก.

admin@actconsultants.co.th
แอ็ค คอนซัลแท้นส์ บจก.

Full Description


แอ็ค คอนซัลแท้นส์ บจก.
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและวางแผนที่อยู่ (ภาษาไทย)

116/71 อาคารเอส.เอส.พี ทาวเวอร์ 2 ชั้น 19 ยูนิต 19ดี ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

116/71 19th Fl., Unit 19D, SSP Tower II, Na Ranong Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2240-3431-7

Fax

0-2240-3440