แอคชีฟ คอนสตรัคชั่น บจก.

achievegroup1@gmail.com
แอคชีฟ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


แอคชีฟ คอนสตรัคชั่น บจก.
รับออกแบบ ต่อเติม รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

41280 72 แยก 4 ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

41280 72 Yaek 4, Latplakhao Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2971-7477-9

Fax

0-2971-7787