อบาคัส ดีไซน์ บจก.

circa@ji-net.com
อบาคัส ดีไซน์ บจก.

Full Description


อบาคัส ดีไซน์ บจก.
สถาปนิกและวางผังที่อยู่ (ภาษาไทย)

144 ศิริโภชน์ (แยกศิริพจน์) สุขุมวิท 81 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

144 Siriphot, Sukhumvit 81 Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2742-4571-5

Fax

0-2332-8649