เอ.ยู.เอ็ม. บจก.


เอ.ยู.เอ็ม. บจก.

Full Description


เอ.ยู.เอ็ม. บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กแผ่นขึ้นรูป กันไฟที่อยู่ (ภาษาไทย)

669 ปริยานนท์ สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

669 Phariyanon, Sathupradit Rd., Bangphongphang, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2294-0106-7, 0-2294-1045, 0-2294-6438-9

Fax

0-2294-6440