เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอ็นจิเนียริ่ง (1964) บจก.

asae1964@ksc.th.com
เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอ็นจิเนียริ่ง (1964) บจก.

Full Description


เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอ็นจิเนียริ่ง (1964) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

230 ยาสูบ 1 วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

230 Yasoop 1, Viphavadee-Rangsit Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2272-0030, 0-2272-0310-21