เอ.เอส.เอ. การช่าง บจก.

asak@samart.co.th
เอ.เอส.เอ. การช่าง บจก.

Full Description


เอ.เอส.เอ. การช่าง บจก.
ผู้รับเหมางานก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

85/154 หมู่ 4 แจ้งวัฒนะ 27 แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

85/154 Moo 4, Chaengwatthana 27, Chaengwatthana Rd., Khlongkluea, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2573-5504

Fax

0-2574-5329