เอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล บจก.

apspest@maildozy.com, big_pest12@yahoo.com
เอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล บจก.

Full Description


เอ.พี.เอส เพสท์คอนโทรล บจก.
บริการกำจัดแมลงสำหรับบ้านและที่อยู่อาศัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

38/180 หมู่ 16 หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

38/180 Moo 16, Hathairat Rd., Samwathawan-Tok, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2915-5898, 0-2376-8248

Fax

0-2915-5427