เอ.พี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.


เอ.พี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

Full Description


เอ.พี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

122/231 หมู่ 3 ประชาอุทิศ 76 ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

Address (English)

122/231 Moo 3, Pracha-Uthit 76, Pracha-Uthit Rd., Thungkhru, Thungkhru, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2873-9258-9

Fax

0-2873-9901