เอ.พี.ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

ap_8837@hotmail.com
เอ.พี.ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เอ.พี.ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างและออกแบบอาคารทั่วไป โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

88/37 หมู่บ้านวรารมย์ สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.

Address (English)

88/37 Mooban Wararom, Saimai Rd., Saimai, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2536-0117, 08-1313-3775

Fax

0-2536-0117