เอ เอ็น เจ พี บจก.


เอ เอ็น เจ พี บจก.

Full Description


เอ เอ็น เจ พี บจก.
บริการทดสอบ ทำความสะอาดห้อง และงานรับเหมาที่อยู่ (ภาษาไทย)

801/127-128 หมู่ 8 พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

801/127-128 Moo 8, Phahonyothin Rd., Khukhot, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12130

Tel.

0-2533-8490, 0-2533-8555

Fax

0-2992-5706