เอ เอ็ม พี การ์ด แอนด์ เซอร์วิส บจก.


เอ เอ็ม พี การ์ด แอนด์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


เอ เอ็ม พี การ์ด แอนด์ เซอร์วิส บจก.
บริการด้านรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

301/64 หมู่ 6 หมู่บ้านถาวรวิลล่า 2 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

301/64 Moo 6, Mooban Thavorn Villa, Phaholyothin Rd., Anusavaree, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2552-5184

Fax

0-2551-3051