เอ.เกรด เคมีคอล กรุ๊ป บจก.


เอ.เกรด เคมีคอล กรุ๊ป บจก.

Full Description


เอ.เกรด เคมีคอล กรุ๊ป บจก.
ผลิตและจำหน่ายน้ำยาเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

29 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 11 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

29 Pracharatbamphen 11, Pracharatbamphen Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2690-2338-9, 0-2277-1429

Fax

0-2691-0107