เอ.จี.ซี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.


เอ.จี.ซี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.

Full Description


เอ.จี.ซี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.
บริการทำความสะอาดครบวงจร บ้าน-อาคารสำนักงาน-โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

16 หมู่บ้านสินธร แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

16 Happy Land Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2374-3982-3, 0-2377-2351

Fax

0-2377-3603