เอ-คอน คอนกรีต บจก.


เอ-คอน คอนกรีต บจก.

Full Description


เอ-คอน คอนกรีต บจก.
จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่อยู่ (ภาษาไทย)

330 หมู่ 3 พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

330 Moo 3, Phuttharaksa Rd., Phraekasa, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2703-6126-35

Fax

0-2703-6772

...