เอ.ซี.เอส. กรุ๊ป หจก.

info@acspest.com
เอ.ซี.เอส. กรุ๊ป หจก.

Full Description


เอ.ซี.เอส. กรุ๊ป หจก.
บริการกำจัดปลวก แมลง หนู มด ยุงและสัตว์พาหะเชื้อโรคที่อยู่ (ภาษาไทย)

186/35 อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Address (English)

186/35 Thawang, Mueang, Nakhonsithammarat

Zip code

80000

Tel.

0-7531-1834, สาขากรุงเทพฯ 0-2995-4154-5

Fax

0-7534-7899