เอ.ซี. กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) บจก.

dalleeacem@dalleeacem.com, dallee@dallee.co.th
เอ.ซี. กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


เอ.ซี. กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) บจก.
นำเข้า จำหน่าย ซ่อมบำรุง และให้เช่าเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

49/8-10 รามคำแหง 90 รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

49/8-10 Ramkhamhaeng 90, Ramkhamhaeng (Sukhaphibal 3) Rd., Saphansung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2729-6463, 0-2735-0883

Fax

0-2729-7289, 0-2735-1407