99 เมทัลเล็กซ์ บจก.


99 เมทัลเล็กซ์ บจก.

Full Description


99 เมทัลเล็กซ์ บจก.
ก่อสร้าง ออกแบบและรับเหมาทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

1204/3-5 เทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.

Address (English)

1204/3-5 Thoetthai Rd., Talatphlu, Thonburi, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2891-5544

Fax

0-2465-0438

...