โฟร์พีเซอร์วิสเซส บจก.


โฟร์พีเซอร์วิสเซส บจก.

Full Description


โฟร์พีเซอร์วิสเซส บจก.
บริการทำความสะอาดทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

271/4 พระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

271/4 Rama IV Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2252-2751

Fax

0-2252-2752