49 เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนส์ บจก.


49 เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนส์ บจก.

Full Description


49 เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนส์ บจก.
ออกแบบโครงสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

75/16 อาคารริชมอนด์ ชั้น 10 สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

75/16 Richmond Bldg., 10th Fl., Sukhumvit 26 Rd., Khlongtan, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2261-0510, 0-2259-3867-9

Fax

0-2259-5041, 0-2261-0511

...