โฟร์-ดี วิศวกรรม บจก.

office@4-deeengineering.com, fourdee_1@yahoo.com
โฟร์-ดี วิศวกรรม บจก.

Full Description


โฟร์-ดี วิศวกรรม บจก.
รับออกแบบและดำเนินการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

22/108-109 หมู่ 9 คลองลำเจียก แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

22/108-109 Moo 9, Khlonglamchiak Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2508-0695

Fax

0-2508-0695