สามพี ซิเคียวริตี้ การ์ด (1993) บจก.


สามพี ซิเคียวริตี้ การ์ด (1993) บจก.

Full Description


สามพี ซิเคียวริตี้ การ์ด (1993) บจก.
ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

57/68 พหลโยธิน 59 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

57/68 Phaholyothin 59, Anusavaree, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2970-1335