ทรี.ดี. เฮ้าซิ่ง บจก.

sales@3d.co.th
ทรี.ดี. เฮ้าซิ่ง บจก.

Full Description


ทรี.ดี. เฮ้าซิ่ง บจก.
ออกแบบและรับสร้างบ้านพักอาศัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

2250, 2252 รามคำแหง 44 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

2250, 2252 Ramkhamhaeng 44 Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2375-3676-7, 0-2718-3672-3

Fax

0-2718-3775, 0-2375-3678

...