33 เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

eng_33engineering@yahoo.com
33 เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


33 เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
รับเหมาก่อสร้างและต่อเติมบ้าน อาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

89/9 หมู่ 10 อาคารศรีบุญมาโฮมแคร์ 3 ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

89/9 Moo 10, Bangkrang, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2422-6622-5

Fax

0-2422-6626

...