21 ก่อสร้าง บจก.

const21@hotmail.com, 21const@hotmail.com
21 ก่อสร้าง บจก.

Full Description


21 ก่อสร้าง บจก.
รับก่อสร้างบ้าน โรงงาน สำนักงาน ออกแบบและรับเหมาที่อยู่ (ภาษาไทย)

5 รามคำแหง 46 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

5 Ramkhamhaeng 46, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2375-4166-7

Fax

0-2377-4357-8, 0-2375-4203-4

...