12 เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส บจก.

info@12pest.com
12 เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส บจก.

Full Description


12 เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส บจก.
บริการป้องกัน-กำจัดปลวก, มด, แมลงสาบที่อยู่ (ภาษาไทย)

58/63 หมู่ 1 บางกรวย-ไทยน้อย 7 บางกรวย-ไทยน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Address (English)

58/63 Moo 1, Bangkruai-Sainoi 7, Bangkruai-Sainoi Rd., Bangkruai, Bangkruai, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2879-4648-53

Fax

0-2879-4656

...