10 กันยา บจก.

sale_pyramidautodoor@hotmail.com
10 กันยา บจก.

Full Description


10 กันยา บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตูอัตโนมัติ ตู้เซฟ เครื่องแลกเงิน เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ เครื่องจ่ายน้ำร้อนที่อยู่ (ภาษาไทย)

7 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เสรีไทย 87 แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

7 Bangchan Industrial Estate, Serithai 87, Bangchan, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2517-0507-9

Fax

0-2517-1868