วันที่ดี บจก.

costomerservice@1fineday.biz
วันที่ดี บจก.

Full Description


วันที่ดี บจก.
ออกแบบและติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

4/270 หมู่ 10 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ เพชรเกษม 81 เพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.

Address (English)

4/270 Moo 10, Phetchakasem 81, Phetchakasem Rd., Nongkhaem, Nongkhaem, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2814-6620

Fax

0-2814-6621