ไพบูลย์กิจธนา บจก.

paiboonsupporter@nationinethai.com
ไพบูลย์กิจธนา บจก.

Full Description


ผลิต-จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

19 ซอย 72 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

19 Soi 72 Ekkachai, Bang Bon, Bang Bon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2894-3618-9

Fax

0-2894-3617