ไท่หมิงจง บจก.

thaimingjong@yahoo.co.th
ไท่หมิงจง บจก.

Full Description


รับพิมพ์สติกเกอร์ หนังสือ โปสเตอร์ โบรชัวร์ บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/295-297 หมู่ 13 ซ.มามีนคอนโดทาวน์ ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

99/295-297 Moo 13, Sihaburanukit Rd., Minburi,

Zip code

10510

Tel.

0-2906-4153-5

Fax

0-2906-4577