ไทย เคเค อุตสาหกรรม บจก.

thaikk@thaikk.co.th
ไทย เคเค อุตสาหกรรม บจก.

Full Description


ผลิตและจำหน่ายสติกเกอร์ เทปกาว เมลามีนโมลด์ดิงคอมพาวด์ และยูเรียโมลด์คอมพาวด์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

29/1 หมู่ 5 ซ.ธรรมศิริ ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ

Zip code

10540

Tel.

0-2338-4900

Fax

0-2338-4905