ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม บจก.

sales@thaitape.co.th
ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม บจก.

Full Description


ผลิต ส่งออก ออกแบบและพิมพ์สติกเกอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

148 อาคารไทยเทป ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address (English)

148 Thaitape Bldg., Sirinthon Rd., Bangplat,

Zip code

10700

Tel.

0-2881-0124-35

Fax

0-2881-0136-7