โลหะกิจ ดีไซน์


โลหะกิจ ดีไซน์

Full Description


โลหะกิจ ดีไซน์

ปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง งานโลหะดีไซน์ ทองเหลือง ทองแดง สเตนเลส เหล็ก ตัวอักษรโลหะ ป้ายโฆษณา

thaicons2016_lp_10ที่อยู่ (ภาษาไทย)

178/628 หมู่ 7 บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

178/628 Moo 7, Bankluai-Sainoi Rd., Phimonrat, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2834-5810, 0-2834-5880

Fax

0-2834-5810, 0-2834-5880