โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์(มหาชัย) หจก.

factory_cm@cmpallet.com
โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์(มหาชัย) หจก.

Full Description


ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูปทุกชนิด ไม้พื้น ไม้ปาร์เก้ โครงในเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

21/6-7 หมู่ 3 ต.นาดี อ.เมือง

Address (English)

21/6-7 Moo 3 Nadi,

Zip code

74000

Tel.

0-3446-6240-1, 0-3483-2060-1, 0-3485-4285

Fax

0-3485-4284