เอทีโฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.


เอทีโฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

Full Description


รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ถนน สะพาน เขื่อนที่อยู่ (ภาษาไทย)

159/124 หมู่ 6 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง

Address (English)

159/124 Moo 6 Makhuajae, Muang, Lamphun

Zip code

51000

Tel.

0-5350-3344, 08-9851-1813

Fax

0-5352-6288