เพชรบุรีสติกเกอร์แอนด์เทป บจก.

chanagan@yellowgreenthailand.com
เพชรบุรีสติกเกอร์แอนด์เทป บจก.

Full Description


ผลิตเทปกาว สติกเกอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

105 หมู่ 2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย

Address (English)

105 Moo 2, Huayrong,

Zip code

76140

Tel.

0-3244-7801

Fax

0-3244-7802