เดอะ เลเบิ้ล เท็ค เอเชีย บจก.


เดอะ เลเบิ้ล เท็ค เอเชีย บจก.

Full Description


ผลิตสติกเกอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

7/213 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

Address (English)

7/213 Amata City Industrial Estate, Mabyangporn,

Zip code

21140

Tel.

0-3895-6268

Fax

0-3895-6132