เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ บจก.

gnrcom@general-computer.co.th, gnrcom@hotmail.com
เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ บจก.

Full Description


ผลิตและจำหน่ายสติกเกอร์ต่อเนื่องที่อยู่ (ภาษาไทย)

14/483 หมู่ 9 ซ.พระราม 2 (39) ถ.พระราม 2 ต.บางมด อ.จอมทอง

Address (English)

14/483 Moo 9, 39, Rama II Rd., Bangmot,

Zip code

10150

Tel.

0-2417-1717, 0-2417-2299

Fax

0-2417-2300-2