เค ยู แอล ฮาร์ดแวร์ หจก.

KUL_Hardware@Windowslive.com
เค ยู แอล ฮาร์ดแวร์ หจก.

Full Description


อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับโรงงานทุกชนิด ตลับลูกปืน สายพานส่งกำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯที่อยู่ (ภาษาไทย)

244 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

Zip code

21140

Tel.

08-2473-2545

Fax

0-3865-6036