เค.บี.เอ็ม. วิศวกรรม หจก.

kbm@kbmeng.com
เค.บี.เอ็ม. วิศวกรรม หจก.

Full Description


ผู้ผลิตออกแบบและพัฒนา ชุดฝึก ชุดทดลอง ทางด้านสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเครื่องมือวัดทดสอบทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

27/9 หมู่ 5 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง

Zip code

11110

Tel.

0-2983-3737

Fax

0-2983-3738