อิเล็คทริค สโตร์ บจก.

electric_store@hotmail.com
อิเล็คทริค สโตร์ บจก.

Full Description


ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ครบวงจรที่อยู่ (ภาษาไทย)

30/14 ม.6 ถนน วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Zip code

10220

Tel.

0-2949-8272, 0-2949-8273

Fax

0-2949-8083