หวาง หลี่ หงษ์ บจก.


หวาง หลี่ หงษ์ บจก.

Full Description


ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

374 ถนนวัชรพล ท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Zip code

10220