สุภาพ โรงกลึง


สุภาพ โรงกลึง

Full Description


รับกลึงงานไม้และผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่อยู่ (ภาษาไทย)

95/1 หมู่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน

Zip code

74100

Tel.

08-1690-8283, 08-6756-5200

Fax

0-2429-1172