สหชัย ไทยอินเตอร์ บจก.


สหชัย ไทยอินเตอร์ บจก.

Full Description


รับเหมาและบริการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ก่อสร้าง โครงสร้างโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/237 หมู่ 12 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี

Address (English)

99/237 Moo 12, Srinakarin Rd., Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn

Zip code

10540

Tel.

0-2758-8160

Fax

0-2758-8129