วสุธร ไฟฟ้าโรงงาน บจก.

utitima@gmail.com
วสุธร ไฟฟ้าโรงงาน บจก.

Full Description


ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน อุตสาหกรรม แรงสูง – แรงต่ำ อุปกรณ์ ท่อร้อยสายไฟ อุปกรณ์ ติดตั้งเดินสายระบบไฟฟ้า (Conduit fitting) อุปกรณ์ ระบบล่อฟ้า(Lightning Protection) อุปกรณ์ ระบบ สายดิน (Copperbonded Gound Rod) อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน แบบครบวงจรที่อยู่ (ภาษาไทย)

2419 ซอยพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

2419 Soi Rama 2, Bang Mot, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2451-7346

Fax

0-2451-7446