ไชยนิติ ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.


ไชยนิติ ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.

Full Description


ไชยนิติ ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

53 ลาดพร้าว 110 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

53 Ladphrao 110, Ladphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2935-1595, 0-2935-1645, 0-2935-1695

Fax

0-2539-9844

...