โรงงานพัฒนาการกล


โรงงานพัฒนาการกล

Full Description


โรงงานพัฒนาการกล
ผลิตกุญแจ



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

53 เพชรเกษม 38 เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

53 Phetkasem 38, Phetkasem Rd., Bangwha, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2467-3380