โรงขายไม้ ยู่ไถ่


โรงขายไม้ ยู่ไถ่

Full Description


โรงขายไม้ ยู่ไถ่
รับทำบานประตู-หน้าต่าง วงกบ ไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

54-56 บริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

54-56 Boriphat Rd., Banbart, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2223-0451, 0-2223-0947, 0-2226-6409

Fax

0-2225-3885