เสาเอกโฮมแอนด์เฮ้าส์ หจก.


เสาเอกโฮมแอนด์เฮ้าส์ หจก.

Full Description


เสาเอกโฮมแอนด์เฮ้าส์ หจก.
รับสร้างบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

41358 นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

41358 Navamin Rd., Nualchan, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2948-8489

Fax

0-2948-8489