อาณาจักรพฤกษาพันธุ์ (สวนอภิญญารักษ์)


อาณาจักรพฤกษาพันธุ์ (สวนอภิญญารักษ์)

Full Description


อาณาจักรพฤกษาพันธุ์ (สวนอภิญญารักษ์)
บริการรับออกแบบจัดสวน รับทำน้ำตก จำหน่ายไม้ใหญ่ ไม้ป่าที่อยู่ (ภาษาไทย)

45/10 หมู่ 4 คลองแปด รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Address (English)

45/10 Moo 4, Rangsit-Nakhonnayok Rd., Lamphakkut, Thanyaburi, Pathumthani

Zip code

12110

Tel.

0-2905-5988

Fax

0-2905-5988